Handel zagraniczny

Charakterystyka ogólna (2005-2012)
Tabela 1. Eksport, import i saldo bilansu handlowego województwa w latach 2005-2012 (dane roczne, w mld EUR)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EKSPORT 5,3 6,4 7,5 7,4 5,6 5,2 7,1 9,6
IMPORT 5,8 7,3 8,1 9,9 7,4 6,9 10,1 13,4
SALDO -0,5 -0,9 -0,6 -2,5 -1,8 -1,7 -3 -3,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie.

 

Najważniejsze grupy towarów

EKSPORT IMPORT
Sprzęt transportowy Produkty mineralne
Produkty mineralne Sprzęt transportowy
Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny
Metale nieszlachetne i wyroby Metale nieszlachetne i wyroby
Ścier drzewny, papier, tektura i wyroby Materiały i wyroby włókiennicze

 

 

Tabela 1 Bilans handlowy województwa pomorskiego w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012

 

IMPORT

EKSPORT

SALDO

01-2012

 961 293 334 EUR

569 711 016 EUR

-391 582 318 EUR

02-2012

1 100 014 619 EUR

646 701 734 EUR

-453 312 885 EUR

03-2012

973 714 072 EUR

 714 571 855 EUR

-259 142 217 EUR

04-2012

1 108 672 058  EUR

761 310 286  EUR

-347 361 772 EUR

05-2012

1 273 998 704 EUR

886 996 784  EUR

-387 001 920 EUR

06-2012

1 078 199 230 EUR

684 834 361 EUR

-393 364 869 EUR

07-2012

1 105 777 296 EUR

875 599 744 EUR

-230 177 552 EUR

08-2012

1 236 987 749 EUR

996 120 061 EUR

-240 867 688 EUR

09-2012

1 166 057 036 EUR

812 808 350 EUR

-353 248 686 EUR

10-2012

1 170 330 697 EUR

 1 115 939 101 EUR

-54 391 596 EUR

11-2012 1 069 693 494 EUR 822 390 544 EUR  -247 302 949 EUR 
12-2012   1 145 721 287 EUR 718 966 875 EUR  -426 754 412 EUR 

SUMA

13 390 459 575 EUR

9 605 950 711 EUR

-3 784 508 864 EUR

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie

 

 
W trakcie aktualizacji

Investor helpline  24h   (+48) 602 22 11 83

Mapa wizerunkowa

Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Realizacja: agencja interaktywna [ zjednoczenie.com ]