Główni partnerzy handlowi

Główni partnerzy handlowi dla firm z województwa pomorskiego

Najważniejszymi partnerami handlowymi dla województwa pomorskiego są Norwegia oraz Niemcy. Ich łączny udział w eksporcie Pomorza waha się w granicach 25-35% (odpowiednio 21% oraz 11%, dane za rok 2012).

Do istotnych partnerów handlowych należą również pozostałe kraje skandynawskie (Szwecja oraz Dania), Wielka Brytania, Holandia, Francja oraz Rosja. Od trzech lat w czołowej „10” zaczęły pojawiać się Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Pod względem importu dominuje Rosja, której udział przekracza 40%. Głównym towarem sprowadzanym z Rosji na Pomorze jest ropa naftowa. Istotnymi partnerami są również Norwegia, Niemcy oraz Chiny.

Geograficzna struktura handlu zagranicznego województwa pomorskiego od 1.01.2012 do 31.12.2012

 

IMPORT [EUR]

EKSPORT [EUR]

UE

3 704 689 542 

27%

5 718 408 064 

59%

poza UE

9 685 770 033

                            73%

3 887 542 647 

                            41%

SUMA

13 390 459 575 

 

9 605 950 711

 

 

 

Tabela 2 Partnerzy handlowi województwa pomorskiego (dane za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012)

IMPORT

EKSPORT

Rosja

5 901 789 815 EUR

Niemcy

1 234 125 245 EUR

Norwegia

1 131 851 526 EUR

Norwegi

1 209 858 920 EUR

Niemcy

106 4031 212 EUR

Holandia

959 051 900 EUR

Chiny

632 798 387 EUR

Wielka Brytania

608 992 535 EUR

Szwecja

494 355 247 EUR

Rosja

534 548 740 EUR

Holandia

491 966 691 EUR

Szwecja

432 245 106 EUR

Singapur 

387 726 916 EUR

Dania

402 553 143 EUR

Stany Zjednoczone 

223 066 265 EUR

Stany Zjednoczone

376 298 646 EUR

Hongkong

179 698 787 EUR

Francja

290 017 042 EUR

Francja

179 251 861 EUR

Singapur

274 124 232 EUR

Reszta

2 703 922 868 EUR

Reszta

3 284 135 202 EUR

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie

Udział poszczególnych partnerów w eksporcie wojwództwa pomorskiego w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012


 
W trakcie aktualizacji

Investor helpline  24h   (+48) 602 22 11 83

Mapa wizerunkowa

Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Realizacja: agencja interaktywna [ zjednoczenie.com ]