Stwórz ofertę inwestycyjną

 1. RAPORT PODSTAWOWY

  Chcesz uzyskać najważniejsze informacje gospodarcze o Pomorzu w języku chińskim, koreańskim, a może francuskim? Z nowym narzędziem „stwórz ofertę inwestycyjną” to żaden problem! Raport jest dostępny w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, chińskim, japońskim i koreańskim.

 2. Wybierz język raportu podstawowego z rozwijanej listy

  podstawowe

 3. Aby uzyskać podgląd informacji wyświetlanych w raporcie końcowym dotyczących np. lokalizacji, należy najechać kursorem na hasło „lokalizacja”, a następnie wybrać poprzez pojedyncze kliknięcie myszy

  podstawowe2

 4. Zakreśl () te elementy raportu, które mają zostać ujęte w pobranym raporcie.

  podstawowe3

 5. Wybierz „pobierz pdf”

  podstawowe4

 1. RAPORT ROZSZERZONY

  To narzędzie umożliwiające wygenerowanie dokumentu zawierającego wszystkie interesujące Cię oferty (powierzchnie biurowe, hale, tereny inwestycyjne i oferty prywatyzacyjne).

 2. Wybierz interesujący Cię element raportu (biuro/hala/oferta prywatyzacyjna/teren inwestycyjny) , np. biuro.

  podstawowe5

 3. Aby dodać konkretną ofertę biurowca, wybierz opcję „dodaj do oferty inwestycyjnej”. Po wybraniu opcji, wyświetli się okno informujące o dodaniu oferty inwestycyjnej oraz o możliwości dodania kolejnej oferty, bądź powrocie do tworzenia oferty inwestycyjnej.

  podstawowe6

 4. Dodawanie wszystkich elementów raportu (powierzchnie biurowe, hale, tereny inwestycyjne i oferty prywatyzacyjne) przebiega w sposób analogiczny.

 5. Po dodaniu wszystkich interesujących Ciebie ofert do raportu, wybierz „pobierz pdf”.

Choose the items of basic report

Podstawowe informacje o regionie

 • Województwo Pomorskie zlokalizowane jest w północnej części Polski nad Morzem Bałtyckim. Zajmuje powierzchnie 18 310,34 km². Stolicą regionu jest Gdańsk, który razem z Gdynią i Sopotem tworzy Trójmiasto. Gdańsk znajduje się w odległości 344 km od Warszawy, 364 km od Szczecina, 175 km od Torunia, 155 km od Olsztyna.

  Pomorskie położone jest na skrzyżowaniu dwóch paneuropejskich szlaków komunikacyjnych:

  -  Korytarz IA (Helsinki – Tallin – Ryga – Kaliningrad – Gdańsk), będący odgałęzieniem Korytarza I (Helsinki – Tallin – Ryga – Kowno – Warszawa),

  -  Korytarz VI (Gdańsk – Katowice – Żylina), łączący Skandynawię z Europą Środkowo-Wschodnią oraz krajami basenu Morza Śródziemnego.

   

  Ostatnia aktualizcja: październik 2015

 • Dzięki doskonałemu położeniu geograficznemu, Pomorskie coraz prężniej rozwija połączenia transportowe z resztą Polski, Europy i świata. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania inwestorów,  każdego roku intensywnie jest rozbudowywana i modernizowana infrastruktura w kluczowych kierunkach.

  Transport morski

  Intensywny rozwój portów morskich w Gdańsku i Gdyni sprawa, że region staje się ważnym miejscem na mapie transportu morskiego w tej części Europy.

  Na początku 2009 roku przewoźnik Maersk Line uruchomił regularne połączenia pomiędzy głębokowodnym terminalem DCT Gdansk a Chinami, obsługiwane przez największe pływające na świecie kontenerowce (18 000 TEU).

  Łącznie w Trójmieście przeładowuje się 2,3 mln TEU (2014), co daje drugą pozycję w regionie Bałtyku, tuż po St. Petersburgu.

  Dotychczas zrealizowane inwestycje, planowane oraz w trakcie realizacji:

  - budowa drugiego terminalu kontenerowego (Port Gdańsk i Głębokowodny Terminal Kontenerowy); terminal zwiększy możliwości przeładunkowe gdańskiego DCT do 3 mln TEU rocznie. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na II połowę 2016 roku. Koszt inwestycji to 250 mln euro;

  - zakończona budowa terminala Towarów Masowych i Sypkich (Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wraz z belgijskim operatorem przeładunkowym). Place składowe mieszczą 2 mln ton ładunków, dominować będzie przede wszystkim węgiel i ruda żelaza;

  - jedną z największych inwestycji w pomorskich portach i jednocześnie w polskiej logistyce naftowej jest budowa bazy przeładunku paliw płynnych. Szacowana wartość inwestycji wynosi około 800 mln PLN. Jest to jedyna tego typu inwestycja w regionie Morza Bałtyckiego;

  - pogłębienie toru wodnego w Gdyni do głębokości 13,5 m. Budowa obrotnicy o średnicy 480m . Po zrealizowaniu tych działań ponowne pogłębienie toru do z obecnych 13,5 do 15.5 m. Zaplanowane inwestycje umożliwią obsługę w gdyńskim porcie kontenerowców o pojemności 14 tys. TEU i długości 380 m.

  Transport lotniczy

  Międzynarodowy Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy jest jednym z najważniejszych portów lotniczych w Polsce. Obsługuje 3 706 000 (2015) pasażerów rocznie.

  Niewątpliwą zaletą regionu jest, w porównaniu do innych lotnisk w Polsce, największa liczba połączeń lotniczych z krajami skandynawskimi. Lotnisko w Gdańsku oferuje 18 (2016) stałych połączeń do krajów Skandynawskich.

  Niewątpliwą zaletą regionu jest, w porównaniu do innych lotnisk w Polsce, największa liczba połączeń lotniczych z krajami skandynawskimi. Lotnisko w Gdańsku oferuje 18 (2016) stałych połączeń do krajów Skandynawskich.

   

   

  Transport kolejowy

  Połączenia kolejowe w województwie pomorskim to bardzo dogodny sposób transportu towarów, m.in. tych, które docierają drogą morską do portów w Gdańsku oraz Gdyni, a następnie są przewożone w głąb kontynentu. Przez województwo, oprócz połączeń lokalnych, biegną ważne dla ruchu międzynarodowego linie kolejowe:

  • z Gdańska przez Bydgoszcz, Łódź, Katowice i dalej do Bratysławy lub Pragi i Wiednia
  • z Gdańska przez Warszawę, Kraków i dalej do Pragi lub Bratysławy
  • z Gdańska przez Olsztyn i dalej do Kaliningradu lub przez Białystok na Białoruś
  • z Gdańska przez Poznań do Berlina

   

  połączenia kolejowe w polsce

  Transport drogowy

  Drogą o największym znaczeniu strategicznym w Polsce jest Autostrada A1. Jest częścią międzynarodowej drogi łączącej Skandynawię z południem kontynentu. Istotne znaczenie mają drogi krajowe nr 7 (Gdańsk – Warszawa – Kraków) oraz 6 (Gdynia – Szczecin). W najbliższych latach trasy te zostały rozbudowane oraz podniesione do standardu dróg szybkiego ruchu.

   

   

  Ostatnia aktualizcja: lipiec 2016

 • Województwo Pomorskie zamieszkuje młode, doskonale wykształcone i dynamiczne społeczeństwo. Wg danych GUS w Pomorskiem mieszka 2 307 710 (2015) osób, z czego 1 486 626,78 (2015) zamieszkuje miasta, co stanowi 64,4% (2015) ogółu ludności. 1 436 214 (2015) to liczba osob w wieku produkcyjnym, co stanowi 62,2 % (2015) ogółu ludności. 447 792 (2015) osób to liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, co stanowi 19,4% (2015) ogółu ludności.

   

  Ostatnia aktualizacja: lipiec 2016

 • Pomorze (a zwłaszcza Trójmiasto) to jeden z wyróżniających się Polsce ośrodków akademickich. W Pomorskiem funkcjonuje 27 (2015) szkół wyższych, w których studiuje 93 391 (2015)osób. Ogółem 55% (2014) osób w wieku od 19-24 latach to studenci szkół wyższych.

  Najważniejsze ośrodki akademickie w regionie kształcące studentów dla głównych sektorów gospodarki.

  Uczelnia

  Liczba studentów

  Uniwersytet Gdański

  27 233

  Politechnika Gdańska

  23 017

  Akademia Morska w Gdyni

  5 526

  Akademia Pomorska w Słupsku

  2 691

  Gdański Uniwersytet Medyczny

  4 945

  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

  3 360

   

  Wybrane kierunki studiów:

  Ekonomia i administracja (22 450 studentów),

  Kierunki inżynieryjno-techniczne (13 183 studentów),

  Architektura i budownictwo (4 714 studentów),

  Biologia (905 studentów),

  IT (7 904 studentów),

  Matematyka i statystyka (1 152 studentów),

  Medycyna (4 945 studentów),

  Ochrona środowiska (419 studentów),

  Prawo (3 345 studentów).

  Pomorskie dysponuje również liczną kadrą nauczycieli akademickich. Na pomorskich uczelniach wykłada 5 841 (2015) nauczycieli.

  Warto także odnotować, że w Pomorskiem aż 11 075 (2015) osób to słuchacze studiów doktoranckich i podyplomowych.

  Pomorskie angażuje się również w działalność badawczo-rozwojową. Wydatki na tego typu działania wynoszą 933,7 mln PLN (2013).

  Efektem wysokiego poziomu kształcenia i nakładów finansowych poniesionych w sektorze B+R jest 15, 27% (2011) udział firm innowacyjnych w sektorze przedsiębiorstw.

  Nauczanie języków obcych na uczelniach wyższych na Pomorzu

   

  Język Liczba studentów
  Język angielski 36 104 (2015)
  Język niemiecki 2 279 (2015)
  Język hiszpański 1 186 (2015)
  Język włoski 332 (2015)
  Język rosyjski 1 051 (2015)
  Języki nordyckie 276 (2015) 

   

  Ostatnia aktualizacja: październik 2015

 • Pomorskie jest jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo regionów w Polsce

  PKB

  103 376 mln PLN (2015)

  PKB na 1 mieszkańca

  44 854 PLN (2015)

  Wartość dodana brutto

  86 749 mln PLN (2014)

  Wartość dodana brutto na pracującego

  113 357 PLN (2014)

  Stopa wzrostu PKB

  3% (2014)

  Wartość nakładów na B+R

  933,7 mln PLN (2013)

  Zatrudnieni w B+R

  2 300 (2016)

   

   

  Wartość nakładów inwestycyjnych

  6135,4 mln PLN (2016)

  Wartość nakładów inwestycyjnych na 1 mieszkańca

  7277 PLN (2015)

  Wskaźnik cen

  103,4 (2012)

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

  4172,00 (2015)

   

  Ostatnia aktualizcja: lipiec 2016

 • Pomorskie wyróżnia się na tle Polski dostępnością młodej, doskonale wykształconej i  doświadczonej kadry.

  Ludność w wieku produkcyjnym - 1 436 214 (2015)

  Osoby pracujące – 774 807 (2014)

  Pozostający bez zatrudnienia – 75 199 (2016)

  Stopa bezrobocia w województwie pomorskim - 8,7 % (2016)

  Struktura zatrudnienia:

  9% (2014) w rolnictwie,

  21% (2014) w przemyśle,

  63% (2014) w usługach.

  Pomorskie zmieszkuje 1 436 214 (2015) osób w wieku produkcyjnym (62,2 % (2015) ogółu ludności). Współczynnik aktywności zawodowej w tej grupie ludności wynosi 72,2% (2012). Współczynnik zatrudnienia dla tej grupy kształtuje się na poziomie 45,2% (Q1 2013). Z kolei wskaźnik aktywności ekonomicznej ludności powyżej 15 roku życia wynosi w Pomorskiem 72,9% (2014).

  Warto również odnotować wskaźnik zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W sektorze tym pracuje 45,2% (Q1 2013) osób.

  Istotną daną jest też przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, które wynosi 4172,00 (2015).

  Stopa bezrobocia w województwie pomorskim wynosi 8,7 % (2016) (zarejestrowanych jest 75 199 (2016) osób bezrobotnych).

   

  Ostatnia aktualizacja: listopad 2015

   

 • Pomorskie to wyjątkowe miejsce na mapie Polski i Europy pod względem różnorodności krajobrazów i kultur. Oferuje wszystko, co czyni to miejsce atrakcyjnym do zamieszkania:

  - wyjątkową lokalizację, zapewniającą bliskie sąsiedztwo plaż, lasów i jezior,

  - różnorodną ofertę rozrywkową, kulturalną i sportową,

  - dobrą opieką medyczną,

  - wygodną komunikację miejską,

  - dynamicznie rozwijającą się ofertę centrów handlowych, szczególnie docenianą przez skandynawskich klientów,

  - salony samochodowe luksusowych marek (m.in. Porsche, Lexus, Audi, BMW, Mercedes),

  - rozbudowane zaplecze hotelowe w najwyższym standardzie,

  - szeroką ofertę komfortowych mieszkań,

  - przedszkola i szkoły z międzynarodową kadrą kształcące w języku angielskim i francuskim.

  Oferowane warunki sprawiają, że zarówno studenci, jak i pracownicy z innych regionów kraju oraz świata chętnie przenoszą się do Pomorskiego. Trójmiasto i okolice postrzegane są jako atrakcyjne miejsce do życia i pracy. Inwestorzy nie mają trudności z pozyskaniem kadry spoza województwa pomorskiego. Zadowoleni z nowego miejsca zamieszkania ekspaci są najlepszym potwierdzeniem dobrej jakości życia oferowanej przez region.

  Pomorskie miasta zajmują czołowe miejsca w rankingach dotyczących przyjaznych miejsc do życia w Polsce.

  Mieszkańcy Pomorskiego należą do najbardziej zadowolonych w Polsce z miejsca w którym żyją. (źródło: „Diagnoza społeczna 2013”)

  Region oferuje różnorodne możliwości dla zwolenników aktywnego spędzania czasu. Wspaniałe nadmorskie plaże, tereny leśne idealne dla pieszych i rowerowych wycieczek, setki jezior, które oczarują każdego miłośnika żaglówek – wszystko to sprawia, że na Pomorzu pracuje się z pasją i mieszka z przyjemnością.

  Niezwykle atrakcyjna jest także oferta kulturalna. W tym miejscu wystarczy wspomnieć  gdyński festiwal Open’er oraz wyjątkowy w skali globalnej, międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.   

  Trójmiasto gwarantuje także nauczanie w języku angielskim na wszystkich poziomach. 2 trójmiejskie licea prowadzą nauczanie w ramach programu matury międzynarodowej (na 9 takich szkół w Polsce); dzieci już w wieku przedszkolnym mogą uczyć się w języku francuskim i angielskim.

  Natomiast w kontekście opieki medycznej, należy odnotować, że Trójmiasto, dysponujące aż 9 szpitalami wysokospecjalistycznymi zorganizowanymi wokół Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest jednym z najważniejszych ośrodków medycznych w Polsce.

   

  Ostatnia aktualizacja: październik 2015

Branże priorytetowe

 • Trójmiasto stanowi główny ośrodek centrów BPO/SSC na Pomorzu. Łącznie na rynku funkcjonuje ponad 100 (2016) centrów nowoczesnych usług biznesowych, które zatrudniają ok. 19 000 (2016) pracowników. Usługi IT oraz procesy finansowe stanowią główną działalność przedsiębiorstw działających w sektorze BPO/SSC. Stosunkowo istotną rolę na tle Polski odgrywają centra badawczo-rozwojowe, które zatrudniają na samym Pomorzu ok. 2 300 (2016) osób.  1/3 centrów usługowych stanowią korporacje amerykańskie. Pozostali inwestorzy pochodzą przede wszystkim ze Skandynawii, Francji, bądź Irlandii.

  Najważniejsze przedsiębiorstwa w regionie: Thomson Reuters, Arla Foods, Sony Pictures, Geoban, Nordea, OIE Support, IBM, Transcom, First Data, Kainos, Intel, Lufthansa Systems, Acxicom, BPH/GE, Hempel, PPG, Energa CUW, Metsa, Kemira, Bayer.

  Z globalnej liczby pracujących w Pomorskiem 2% (2015) zatrudnionych było właśnie w tym sektorze.

  W sektorze usług biznesowych, średnie zarobki na stanowisku młodszego księgowego kształtują się na poziomie 4 000-6000 PLN (2015), starszego księgowego/kierownika zespołu – 6 000-8 000 PLN (2015), managera – 10 000-18 000 PLN (2015), dyrektora SSC – 18 000-40 000 PLN (2015).

  Ważnym czynnikiem determinującym atrakcyjność Pomorza w kontekście rynku BPO/SSC jest wysoka podaż wykształconych pracowników. W pomorskich szkołach wyższych uczyło się 93 391 (2015) studentów.

  Istotnym czynnikiem determinującym rozwój sektora BPO jest podaż powierzchni biurowych. Według raportu Jones Lang LaSalle Trójmiasto dysponuje 622 200 m² powierzchni biurowej. Co ważne dla inwestorów, ceny najmu są niewysokie – średnio kształtują się w przedziale 12,75-13,5 euro miesięcznie za m2.

  Dlaczego warto inwestować w sektorze BPO/SSC na Pomorzu:

  • dogodna lokalizacja;
  • niskie koszty zatrudnienia;
  • wielojęzyczne i wykształcone zaplecze kadrowe;
  • przyjazny najemcy rynek powierzchni biurowych.

   

   Ostatnia aktualizcja: kwiecień 2014

 • Sektor ICT to obecnie dynamicznie rozwijająca się gałąź pomorskiej gospodarki. W roku 2009 powstał klaster ICT, którego podstawowymi podsektorami są: przemysł elektroniczny, sektor usług informatycznych oraz sektor usług telekomunikacyjnych.

  Sektor ICT to jeden z priorytetowych sektorów na Pomorzu, który charakteryzuje się dynamicznym rozwojem.

  W województwie pomorskim zarejestrowanych jest 3655 (2010) podmiotów z sektora ICT, co stanowi 1,43% (2010) ogólnej liczby podmiotów gospodarczych w województwie. 

  Z globalnej liczby pracujących w Pomorskiem 1,19% (2010) zatrudnionych jest właśnie w sekcji komunikacji i informacji.  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi  4636,84 PLN (2010) brutto.

  Kierunki informatyczne i komunikacyjne ukańcza corocznie 1100 (2012) studentów pomorskich uczelni wyższych. Ponadto w województwie działa 116 (2012/2013) techników, które rocznie opuszcza około 7 200 (2011) absolwentów specjalności związanych z IT i elektroniką. 1400 (2011) z nich ma uprawnienia Technika Informatyki.

  Do największych firm w branży należą: Intel, SII, Lufthansa Systems, Siemens, IBM, Kainos, Finesos, Compuware, Synopsys,  Flextronics, Vector, Radmor, Telekom-Telmor, DGT, Platan, Enamor oraz Sprint.

  Dlaczego warto inwestować w sektorze ICT na Pomorzu:

  • lokalizacja, region doskonale skomunikowany z resztą Europy;
  • duża podaż kadry i rozwinięty rynek;
  • konkurencyjne koszty pracy;
  • najlepszy w Polsce Klaster działający w branży ICT;
  • wysoka podaż nowoczesnych powierzchni biurowych;
  • dostępność terenów inwestycyjnych i nowoczesnych hal pod projekty produkcyjne.

   

  Ostatnia aktualizcja: kwiecień 2014

 • Pomorski sektor energetyczny, w szczególności energia wiatrowa, charakteryzuje się dużym potencjałem rozwoju. Do nieodnawialnych zasobów energetycznych Pomorza zalicza się ropę naftową, gaz ziemny i nowo odkryte znaczne zasoby gazu łupkowego. Dużym atutem regionu są bardzo dobre warunki do wykorzystania odnawialnych  źródeł  energii takich jak wiatr, woda i biomasa.

  W województwie pomorskim zarejestrowanych jest 471 (2010) podmiotów gospodarczych sektora energetycznego, co stanowi 23,00% (2012) ogólnej liczby podmiotów gospodarczych w województwie. 

  Z globalnej liczby pracujących w Pomorskiem 2% zatrudnionych jest właśnie w tym sektorze. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 5212,43 (2010).

  Pracowników sektor rekrutuje głównie spośród absolwentów Politechniki Gdańskiej. Uczelnię tę co roku opuszcza 4797 (2012)  absolwentów.

  Do najważniejszych przedsiębiorstw działających w sektorze energetyki należą: Grupa Energa SA, Elektrociepłownie Wybrzeże S.A,- grupa EDF, Gepec Z o.o.  

  Zainstalowana moc energii wiatru wynosi obecnie 312,03 MW (VIII 2013); biogazu 14,4 MW (VIII 2013); energii wodnej 33,8 MW (VIII 2013).

  Dlaczego warto inwestować w sektorze energetycznym na Pomorzu:

  • bliskość morza stwarza potencjał rozwoju energii wiatrowej;
  • znaczący potencjał w zakresie rozwoju technologii i  produkcji urządzeń  dla sektora OZE,
  • dostęp do wysokokwalifikowanej kadry, rekrutującej się z Politechniki Gdańskiej oraz Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji, gdzie prowadzone są studia magisterskie z zakresu energetyki;
  • niskie koszty zatrudnienia,
  • sektor posiadający duży potencjał rozwoju w przyszłości.

   

  Ostatnia aktualizcja: kwiecień 2014

 • W ostatnich latach obserwujemy intensywny rozwój branży logistycznej na Pomorzu. Wynika to przede wszystkim z korzystnego położenia geograficznego i intensyfikacji działalności portów dalekomorskich. Pomorze należy do transeuropejskiej sieci transportowej oraz znajduje się na przecięciu dwóch paneuropejskich korytarzy transportowych.

  Porty w Gdańsku i Gdyni obsługują wszystkie typy ładunków. Szczególnie w zakresie przeładunków kontenerowych region wyrasta na bałtyckiego lidera.  Przeładunki kontenerowe trójmiejskich portów wynoszą {#transport ~ Przeładunki kontenerów w Trójmieście#} rocznie, co plasuje region na 2. miejscu w regionie Morza Bałtyckiego.

  Przeładunki cargo w portach województwa pomorskiego wynoszą {#gospodarka morska, logistyka~Obroty ładunkowe w portach#}.

  Pomorskie porty posiadają regularne połączenia m.in.  z Chinami, Singapurem, Tajwanem, Libanem, Meksykiem, Stanami Zjednoczonymi, Gujaną, Wenezuelą, Kolumbią, Rotterdamem, Hamburgiem czy St. Petersburgiem.

  Pomorze dysponuje dużym zapleczem magazynowym oraz rozbudowaną siatką połączeń lotniczych z największymi europejskimi lotniskami, takimi jak Frankfurt, Monachium, Rzym, czy Helsinki.

  W pomorskiej branży logistycznej działają, m.in.:  Maersk Line, DCT Gdańsk, Goodman, ProLogis, Panattoni, GCT, BCT, DAMCO, EuroPort Inc. Poland, C.Hartwig Gdznia, KGI Glomb Logistic, Europol, Grain, Segro, Schenker DB, Gefco Wincanton Raben, Cargoforte, Dascher, Kuehne&Nagel, Panalpina.

  W województwie pomorskim w sektorze logistyki zarejestrowanych jest 18028 (2010) podmiotów gospodarczych, co stanowi 7% (2012) ogólnej liczby przedsiębiorstw w województwie. 

  Z globalnej liczby pracujących w Pomorskiem 3,60% (2010) zatrudnionych jest właśnie w tym sektorze.  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 3281,75 PLN (2010).

  Kiierunki związane z logistyką i transportem kończy corocznie 154 (2012) studentów uczelni wyższych.

  Dlaczego warto inwestować w sektorze logistyki na Pomorzu:

  • doskonała lokalizacja - dostęp do morza oraz położenie na przecięciu paneuropejskich korytarzy transportowych;
  • rozwinięta infrastruktura portowa, w tym głębokowodny terminal kontenerowy mogący obsługiwać największe jednostki pływające na świecie (18000 TEU);
  • podaż powierzchni pod magazyny, centra logistyczne;
  • niskie koszty zatrudnienia.

   

  Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2014

 •  Branża motoryzacyjna należy do priorytetowych branż województwa pomorskiego. W najbliższej przyszłości oczekuje się dynamicznego rozwoju sektora motoryzacyjnego.

  W województwie pomorskim zarejestrowanych jest 157 (2015) podmiotów gospodarczych branży motoryzacyjnej, co stanowi 27,00% (2015) ogólnej liczby podmiotów gospodarczych w województwie. 

  Do najważniejszych przedsiębiorstw w regionie należą:  Delphi, Eaton, Kapena, Scania, Gardener.

  Pracowników branża rekrutuje głównie spośród absolwentów Politechniki Gdańskiej, gdzie uczy się 23 017 osób. Ogółem w Pomorskiem kierunki inżynieryjno-mechaniczne studiowało 2910 (2015) osób.

  Dlaczego warto inwestować w sektorze motoryzacji na Pomorzu:

  • doskonała lokalizacja;
  • wykwalifikowane zaplecze kadrowe rekrutujące się ze studentów Politechniki Gdańskiej;
  • niskie koszty zatrudnienia;
  • dobrze rozwinięta infrastruktura portowa ułatwiająca transport części motoryzacyjnych.

   

  Ostatnia aktualizcja: lipiec 2016

 • Sektor chemii lekkiej należy do priorytetowych branż województwa pomorskiego. Działalność sektora chemicznego na Pomorzu stanowią przede wszystkim: produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcja farmaceutyków, wyrobów z gumy oraz tworzyw sztucznych. Cechą charakterystyczną branży, jest wyższa niż przeciętnie w przemyśle, produktywność pracy.

  W województwie pomorskim zarejestrowanych jest 982 (2012) podmiotów sektora chemii lekkiej, co stanowi 0,04% (2012) ogólnej liczby podmiotów gospodarczych w województwie. 

  W kierunki związane z przemysłem chemicznym kończy co roku 850 (2015) studentów uczelni wyższych.

  Najważniejsze przedsiębiorstwa to Lotos, Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych oraz Polpharma.

  Dlaczego warto inwestować w sektorze chemii lekkiej na Pomorzu:

  • doskonała lokalizacja;
  • silne zaplecze akademickie i kadrowe;
  • niskie koszty zatrudnienia.

   

  Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2015

Branże tradycyjne

 • Sektor spożywczy daje zatrudnienie około 20 tysięcy osób. W sektorze tym działają 5 807 (2012) podmioty gospodarcze. Średnie wynagrodzenie wynosi 3466,65 PLN (2013).

  Pomorski sektor spożywczy zdominowany jest przez przetwórstwo rybne – aż 52% (2010) zakładów zajmuje się właśnie tym rodzajem działalności.

  830 (2011) absolwentów uczelni wyższych kończy corocznie kierunki powiązane z sektorem (w tym: biotechnologia – 82 (2012), chemia – 142 (2012), biologia – {#sektor spożywczy~Abslowenci biologii#}, ochrona środowiska – 370 (2012), technologie chemiczne – 144 (2011) )

  Najwięksi inwestorzy w sektorze to: Iglotex, Poldanor, Graal, Wilbo, Morpol, Dr. Oetker.

  Dlaczego warto inwestować w sektorze spożywczym na Pomorzu:

  • perspektywy rozwoju sektora, który niepodatny jest na wahania koniunktury;
  • wysokokwalifikowana kadra rekrutująca się z pomorskich uczelni wyższych;
  • zasoby (głównie ryby).

   

   Ostatnie aktualizacja: kwiecień 2014

 • Gospodarka morska to jeden z kluczowych sektorów gospodarczych na Pomorzu.

  W województwie pomorskim zarejestrowanych jest 6404 (2014) podmiotów gospodarki morskiej, co stanowi 2,2% (2011) ogólnej liczby podmiotów gospodarczych w województwie. 

  4 000 (2013) podmiotów zajmowało się produkcją i naprawą statków i łodzi, 553 (2011) rybołówstwem,   119 (2011)  przeładunkiem i magazynowaniem towarów w portach, natomiast {#gospodarka morska~Morskie agencje transportowe#} to morskie agencje transportowe.

  Z globalnej liczby pracujących w Pomorskiem 5,25% (2011) zatrudnionych jest właśnie w tym sektorze (ogółem 41 000 (2013) osób).  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 4301,70 PLN (2013).

  Regionalne nakłady inwestycyjne na gospodarkę morską wynoszą 477,9 mln PLN rocznie, co stanowi 5,6% (2011) nakładów inwestycyjnych ogółem w województwie.

  Udział województwa w obrotach ładunkowych w portach wynosi 63,2% (2011), w przewozach żeglugą morską – 8,2% (2011), w połowach ryb morskich 73,9% (2011).

  Łącznie roczne obroty ładunkowe w Porcie Gdańsk i Porcie Gdynia wynoszą 47 918 000 ton (2013).

  Łącznie obroty kontenerowe Portu Gdańsk i Portu Gdynia wyrażone w przeładunkach TEU wynoszą 2,3 mln TEU (2014).

  Na Pomorzu działają również dwie najlepsze uczelnie morskie w Polsce – Akademia Marynarki Wojennej i Akademia Morska (1696 (2012) absolwentów).

  Najwięksi inwestorzy: Grupa Remontowa, Stocznia Gdańsk, Stocznia Gdynia, Stocznia Crist, Stocznia Odys, Stocznia Maritim, Stocznia Remontowa Nauta, Rolls-Royce Marine Poland.

  Dlaczego warto inwestować w sektorze morskim na Pomorzu:

  • doskonała lokalizacja;
  • prężnie rozwijające się porty dysponujące infrastrukturą przemysłowo-magazynowo-logistyczną;
  • niskie koszty zatrudnienia;
  • długa tradycja przemysłu stoczniowego;
  • prestiżowe uczelnie morskie w Gdyni – Akademia Morska i Akademia Marynarki Wojennej.

    Ostatnie aktualizacja: kwiecień 2014

 • Przemysł rafineryjny to jeden z najważniejszych sektorów gospodarczych na Pomorzu.

  W sektorze działają 20 (2012) podmioty gospodarcze. Średnie wynagrodzenie w sektorze wynosi 2946,07 PLN (2010).

  Reprezentowany jest przez największe w regionie przedsiębiorstwo (3. (2015) w Polsce), Grupę Lotos S.A. Obecnie zdolności przerobowe rafinerii wynoszą 10,5 mln (2012) ton rocznie. Innym dużym przedsiębiorstwem działającym w sektorze jest Mostostal Pomorze, produkujący zbiorniki paliwowe i instalacje rafineryjne.

  Mimo, że większość surowca pozyskuje się z zagranicy, Pomorskie dysponuje również własnymi pokładami ropy naftowej. Eksploatacja złoża na Ławicy Słupskiej stanowi około 35% krajowego wydobycia.

  W Pomorskiem istnieje również infrastruktura przesyłowa w postaci rurociągu łączącego Port Gdańsk z rafineriami w Gdańsku i Płocku.

  1874 (2011) absolwentów szkół wyższych kończy corocznie kierunki powiązane z sektorem rafineryjnym.

  Dlaczego warto inwestować w sektorze rafineryjnym na Pomorzu:

  • rozbudowana infrastruktura produkcyjno-przemysłowa;
  • stosunkowo niskie koszty zatrudnienia;
  • dostęp do wysokokwalifikowanej kadry, rekrutującej się z Politechniki Gdańskiej oraz Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji, gdzie prowadzone są studia magisterskie z zakresu energetyki.

   

   Ostatnie aktualizacja: kwiecień 2014

 • 36% powierzchni województwa pomorskiego zajmują lasy, co naturalnie stwarza niezwykle korzystne warunki dla rozwoju przemysłu drzewno-meblowego. Pozyskanie grubizny z lasów kształtuje się na poziomie 2,9 mln m3 (2011) rocznie.

  W sektorze zatrudnionych jest około 5 494 (2011) osób, co stanowi 6% pracujących w regionie. Średnie wynagrodzenie w przemyśle drzewno-meblowym wynosi 2547 PLN (2010).

  W sektorze funkcjonuje 5476 (2013) podmiotów gospodarczych. Najważniejsze przedsiębiorstwa to Famos, Meble, Meblomak.

  Sektor rekrutuje pracowników spośród absolwentów Politechniki Gdańskiej (4797 (2012) absolwentów, w tym 101 (2012) absolwentów inżynierii materiałowej).

  Dlaczego warto zainwestować w sektorze drzewno-meblowym na Pomorzu:

  • stosunkowo duże zasoby surowca;
  • wysoki potencjał konkurencyjny;
  • dobrze wykwalifikowana kadra (oprócz absolwentów Politechniki Gdańskiej szacuje się, że niezbędne kwalifikacje do pracy w sektorze uzyskuje co roku około 500 osób kończących szkoły zawodowe w regionie);
  • korzystna lokalizacja w pobliżu portów, co umożliwia obniżenie kosztów transportu surowca za granicę.

   

   Ostatnie aktualizacja: kwiecień 2014

   

 • Ze względu na wyjątkowe walory krajobrazowe, turystyka jest tradycyjnie jednym z kluczowych sektorów gospodarki na Pomorzu. 

  Corocznie notuje się 5,6 mln (2014) podróży turystów krajowych i 955 086 (2014) podróży turystów zagranicznych do województwa pomorskiego.

  W obiektach noclegowych turystyki przebywa 2 439 185 (2015) turystów, tj. o 18,1 tys. ( 4,8% (2014)) więcej niż rok wcześniej. Turyści zagraniczni stanowią 19,5 % (2014) ogólnej liczby turystów i jest ich o 11% więcej niż w roku poprzednim.

  Wśród turystów korzystających z bazy noclegowej przeważają Niemcy- 26 % (2015), Anglicy- 7 % (2015), Szwedzi- 7 % (2015), Rosjanie-6,5 % (2015) i Norwegowie 18 % (2015). Pobyt turysty zagranicznego trwał średnio 2,5 (2012) dnia.

  Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze wynosi 1855,48 PLN (2010).

  Zatrudnienie w sektorze znalazło 17 236 (2011) osób.

  W sektorze działa 13 362 (2012) podmiotów gospodarczych. Największe przedsiębiorstwa to: Sheraton Sopot Hotel, Heweliusz, Hotel Hilton Gdańsk, Hotel Hanza Gdańsk, Hotel Novotel Centrum Gdańsk, Hotel Sofitel Grand Sopot, Radisson Hotel Gdańsk.

  Dlaczego warto inwestować w sektorze turystyki na Pomorzu:

  • wyjątkowe warunki naturalne (morze, lasy, jeziora) zapewniające różnorodne formy spędzania wolnego czasu;
  • rozwinięta infrastruktura hotelowa;
  • historyczne miejsca;
  • Sopot – letnia stolica Polski;
  • szeroka oferta kulturalna i rozrywkowa;
  • niskie koszty zatrudnienia.

   

   Ostatnie aktualizacja: kwiecień 2014

 • Sektor budowlany to jeden z kluczowych sektorów pomorskiej gospodarki. Branża koncentruje się w rejonie Trójmiasta. W sektorze zatrudnienie znalazło 55 566 (2014) osób. W sektorze działa 35 077 (2015) podmiotów gospodarczych. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto to 3304,97 PLN (I kw 2013). Wartość dodana brutto wytworzona przez sektor wynosi 13 557 mln PLN (2011).

  W Pomorskiem działa też Gdański Klaster Budowlany zrzeszający 55 (2015) przedsiębiorstwa. Oprócz tradycyjnego budownictwa przemysłowego i infrastrukturalnego, klaster realizuje projekty z zakresu kubaturowego budownictwa wysokoenergooszczędnego pozwalającego zaoszczędzić nawet 90% energii.

  Liczba absolwentów, którzy co roku kończą kierunki powiązane z budownictwem to 878 (2012).

  Najważniejsze przedsiębiorstwa to Przedsiębiorstwo Budowlane „Górski”, Hossa, Hydrobudowa Gdańsk, Wakoz, Balexmetal.

  Dlaczego warto inwestować w sektorze budowlanym na Pomorzu:

  • liczna i świetnie wykształcona kadra rekrutująca się z jednej z czołowych wyższych uczelni technicznych – Politechniki Gdańskiej;
  • zasoby kruszyw pokrywające regionalne zapotrzebowanie;
  • perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

   

   Ostatnie aktualizacja: kwiecień 2014

Wsparcie dla inwestorów

 •  a)      Specjalne Strefy Ekonomiczne

  - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

  - Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna

  Dlaczego warto inwestować w SSE?

  - działki wyposażone w infrastrukturę techniczną

  - zwolnienie z podatku dochodowego (PIT lub CIT)

  • z tytułu określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych
  • z tytułu określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia

  - zwolnienie z podatku od nieruchomości (SSSE)

  - pomoc prawna w procesie inwestycyjnym

  - doświadczona kadra


  b)     Program Stypendialny Miasta Gdańska

  Gdańskie stypendium jest instrumentem przeznaczonym dla inwestorów planujących założyć oddział przedsiębiorstwa w Gdańsku. W ramach stypendium oferowane jest wsparcie zatrudnienia studentów oraz utworzenie nowych miejsc pracy. Program stypendialny pokrywa koszty dokształcenia studenta oraz koszty związane z kosztami przejazdu, zakwaterowaniem, etc.

  Maksymalna wartość stypendium wynosi 30 000 złotych. Kwota ta musi zostać wykorzystana w ciągu 6 miesięcy. Po ukończeniu szkolenia w ramach programu stypendialnego, student zobligowany jest podjąć pracę w owym przedsiębiorstwie na okres 12 miesięcy

  c)      Granty rządowe

  Granty przeznaczone są na tworzenie nowych miejsc pracy, jak również inwestycje w środki trwałe.

  Celem jest rozwój:

  - motoryzacji;
  - elektroniki;
  - lotnictwa;
  - usług biznesowych;
  - działalności badawczej;
  - biotechnologii.

  d)     Fundusze europejskie

  - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)

  - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)

  - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego (RPO WP)

  W ramach powyższych funduszy oferowane jest  dofinansowanie finansowe m.in. w postaci kredytu technologicznego, wsparcia na prace badawcze i rozwojowe, czy rozwoju kwalifikacji.

  e)      Inne formy wsparcia ze środków unijnych

  -bon na innowacje;

  -konsultacje.

  f)       Formy wspierania pracodawców w ramach Funduszu Pracy

  Istnieje możliwość otrzymania dodatkowych środków finansowych dla przedsiębiorców z Funduszu Pracy, po spełnieniu przez nich określonych wymogów. Wysokość wsparcia jest różna i zależy od wybranej przez pracodawcę formy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

  Rodzaje wsparcia:

  -zwrot kosztów szkoleń;

  - ulgi dla pracodawców zatrudniających osoby powyżej 50 roku życia;

  - staże;

  - dofinansowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

  g)      Zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu

  Istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Zwolnienie ma charakter ogólny i uznawane może być za pomoc regionalną.

  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

  • grunty;
  • budynki lub ich części;
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wybierz elementy raportu rozszerzonego:

Investor helpline  24h   (+48) 609 860 090

Mapa wizerunkowa

Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Realizacja: agencja interaktywna [ zjednoczenie.com ]