Jak założyć działalność

Zakładanie indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce

Indywidualną działalność gospodarczą w Polsce zakłada się w urzędzie gminy lub miasta będącym miejscem zamieszkania. W urzędzie składa się wniosek o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej. Identyczna procedura dotyczy wspólników spółek cywilnych (gdyż są to dwie indywidualne działalności współpracujące ze sobą w zakresie osiągnięcia określonego celu). Tam też składamy wniosek o wpis do REGON. Urząd gminy doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Następnie należy założyć konto firmowe, wyrobić pieczątkę, udać się do odpowiedniego oddziału ZUS w celu zarejestrowania się jako płatnika składek (emerytalnej, rentowej, wypadkowej, zdrowotnej, Funduszu Pracy) oraz urzędu skarbowego i złożyć formularze NIP i VAT.

Jeśli zakładana firma będzie zatrudniać pracowników należy zawiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy (PIP) oraz wojewódzką lub powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną (Sanepid). Ostatnim krokiem jest wystąpienie o koncesje i pozwolenia jeśli planowana działalność tego wymaga.

 

Ostatnia aktualizacja: październik 2017 r.


Investor helpline  24h   (+48) 609 860 090

Mapa wizerunkowa

Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Realizacja: agencja interaktywna [ zjednoczenie.com ]