Wykształcona i doświadczona kadra

autor: www.pexels.com

Od  2003 r. liczba urodzeń Pomorzan stale rośnie i tym samym odnotowujemy najwyższy przyrost naturalny w Polsce na 1000 ludzi - liczba ta systematycznie wzrasta od 2000 roku i od ponad dekady jest na najwyższym poziomie w kraju. Warto też wspomnieć, że oprócz jednego z najwyższych w kraju współczynników urodzeń posiadamy również jeden z najniższych wskaźników śmierci. Mało tego, jako jedno z trzech województw Pomorskie odnotowuje dodatni bilans migracji, czyli liczba emigrantów przekracza liczbę imigrantów - nadwyżka ta wynosi 1,8 tys. osób. (GUS)

Pomorskie wyróżnia się na tle reszty kraju również wysokim odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym oraz przedprodukcyjnym Zgodnie z prognozami Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie w regionie zmniejszać się wolniej niż przeciętnie w całej Polsce.

Przewagą Pomorskiego nad innymi regionami Polski jest fakt, że inwestorzy mają w tym regionie wciąż swobodny dostęp zarówno do bardzo dobrze wykształconych absolwentów, jak i wyspecjalizowanej, doświadczonej kadry. W procesach rekrutacyjnych mogą liczyć na wsparcie globalnych firm braży HR mających swoje biura w Trójmieście, m.in.: Manpower, Randstad, Adecco, Hays, Startpeople.

Liczba ludności w wieku produkcyjnym 1 436 214 (2015)
Liczba aktywnych zawodowo 1 065 000 (2015)
Bezrobotni 51 431 (2017)
Stopa bezrobocia w województwie pomorskim 5,9 % (2017)

W Pomorskiem funkcjonuje 26 (2017) szkół wyższych, kształcących 90 552 (2017) studentów. W 2016 roku pomorskie uczelnie ukończyło 22 992 absolwentów. (GUS) 

Najważniejsze ośrodki akademickie w regionie kształcące studentów dla głównych sektorów gospodarki:

UCZELNIA LICZBA STUDENTÓW*
Uniwersytet Gdański 26 305
Politechnika Gdańska 21 241
Akademia Morska w Gdyni 5 343
Akademia Pomorska w Słupsku 2 966
Gdański Uniwersytet Medyczny 5 204
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 2 980

 *Rok akademicki 2016/2017

 LICZBA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

KIERUNEK   STUDENCI ABSOLWENCI
architektura i budownictwo  4 714  1176
biologiczne  905  317
ekonomia i administracja  22 450  6 529
inżynieryjno-techniczne  13 183  2 910
ochrona środowiska  419  185
informatyczne  7 904  1 502
dziennikarstwo i informacja  357  132
prawo  3 345  624
produkcja i przetwórstwo 908 213
matematyczno-statystyczne  1 152  369
medycyna 4 945  1 975
pedagogika  7 366  2 605
fizyka  1 159  157
usługi dla ludności  3 395  1 003
ochrona i bezpieczeństwo  3 945  1 019
nauki społeczne  7 564  2 085
opieka społeczna  284  66
usługi transportowe  3 129  494

 

Ostatnia aktualizacja: październik 2017  r.

Investor helpline  24h   (+48) 609 860 090

Mapa wizerunkowa

Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Realizacja: agencja interaktywna [ zjednoczenie.com ]