Parki naukowo-technologiczne i inkubatory

autor: www.pexels.com

 

 

Co roku na Pomorzu sukcesywnie przybywa nowoczesnej przestrzeni biurowo - laboratoryjnej. Największe pomorskie parki naukowo-technologiczne powstały na terenie Gdyni, Gdańska, Kwidzyna, Słupska oraz Cierzni. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na ich obszarze mają zarówno polscy jak i zagraniczni przedsiębiorcy.

W Pomorskiem funkcjonują Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni. Są to miejsca, w których stymulowany jest rozwój innowacyjnych pomysłów oraz oferowane jest wsparcie w komercjalizacji rozwiązań. W swojej ofercie parki posiadają doskonale wyposażone laboratoria, powierzchnie biurowe oraz sale konferencyjne. Oferują doradztwo w zakresie księgowości i prawnych aspektów prowadzenia działalności. Na początku 2011 roku do użytku został oddany Inkubator Przedsiębiorczości w Cierznie (powiat człuchowski). Natomiast pod koniec 2011 roku zakończyła się budowa Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości „STARTER”.

W regionie zrealizowane zostały także inne inwestycje tego typu:

 • Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologicznego (KPPT) (2012 r.),
 • Słupski Inkubator Technologiczny (SIT) (2012 r.)
 • Bałtycki Port Nowych Technologii - nowoczesne centrum przemysłowo-biznesowe w Gdyni na dawnych terenach postoczniowych (2014 r.)

Usługi oferowane przez Gdański Park Naukowo - Technologiczny:

 • pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego przyznawanego przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, przeznaczonego dla nowych przedsiębiorców w GPNT (w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych lub poziomu zatrudnienia określonego w decyzji o udzieleniu dotacji);
 • ponad 48 000 metrów kwadratowych najnowocześniejszych laboratoriów, nowoczesnej powierzchni biurowej i terenów pod działalnoś produkcyjną;
 • preferencyjne stawki za wynajem powierzchni;
 • dogodna lokalizacja w aglomeracji trójmiejskiej o liczbie mieszkańców powyżej 1,3 mln;
 • pomoc w realizacji i transferze nowych technologii we współpracy z np. uniwersytety, władze samorządowe i partnerzy biznesowi;
 • dostęp do inkubatorów technologicznych i przedsiębiorczości;
 • firmy sieciowe działające w GPNT oraz instytucje badawcze zlokalizowane w pobliżu;
 • dostęp do sali serwerowej - Centrum Danych w GPNT;
 • promowanie firm i najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych na zasadach bezgotówkowych;
 • umieszczenie usług oferowanych przez firmy w bazach centrów badawczych i biznesowych współpracujących z GPNT;
 • wirtualne usługi biurowe;
 • nowoczesne centrum konferencyjne i szkoleniowe;
 • konsultacje biznesowe i pełny zakres usług prawnych (doradztwo i usługi prawne związane z ochroną praw własności intelektualnej, prawami autorskimi, znakami towarowymi).

 Ogólne obszary partnerstwa GPNT:

 • transfer wiedzy, zwłaszcza w odniesieniu do wysokich technologii, rozwój klastrów oraz wymiana informacji i dobrego doświadczenia;
 • rozwój sektora MŚP, wspieranie relacji z inwestorami zagranicznymi;
 • tworzenie nowych możliwości biznesowych, np. w sektorach biotechnologii, energetyki i technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 • promowanie partnerstw i stosunków pracy między uniwersytetami, instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami pracującymi z parkami naukowo-technologicznymi;
 • organizowanie wspólnych międzynarodowych inicjatyw, przedsięwzięć skoncentrowanych na np. innowacyjności, komercjalizacji, przedsiębiorczości;
 • poprawa skuteczności programów współpracy międzynarodowej;
 • pozyskanie zagranicznych partnerów w ramach wspólnych projektów;
 • system wspierania międzynarodowej mobilności młodych naukowców;
 • ograniczenie jak największych barier w inwestycjach zagranicznych - także dla inwestorów spoza UE (zwłaszcza w odniesieniu do transferów najwyższej klasy specjalistów) i przydzielanie proporcjonalnie większych zachęt;
 • zbliżenie kultur biznesowych.

 

Ostatnia aktualizacja: październik 2017  r.

Investor helpline  24h   (+48) 609 860 090

Mapa wizerunkowa

Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Realizacja: agencja interaktywna [ zjednoczenie.com ]