2012-03-08

MpicoSys
mpico

MpicoSys - Embedded Pico Systems Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą działającą w obszarze nowych technologii mikro systemów elektronicznych. Firma prowadzi usługi R&D, projektowe i wdrożeniowe, tworzy prototypy urządzeń i systemów dla swoich klientów. MpicoSys opracowuje technologie związane z ekranami elastycznymi, systemami bezpieczeństwa i zagadnieniami związanymi z układami niskiego poboru energii.

Przykładem wykonanych projektów są prace nad kartami chipowymi z wbudowanymi, miniaturowymi ekranami elastycznymi, pełniące funkcje płatnicze, lojalnościowe czy zaawansowane funkcje elektronicznych dokumentów. Przy znaczącym udziale MpicoSys opracowano m.in. Kartę Olimpijską z ekranem elastycznym (Olympic Display Card), którą wykorzystano na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku.

MpicoSys działa na międzynarodowym rynku business-to-business (B2B), a klientami są zarówno duże korporacje szukające możliwości poszerzenia swojej oferty, jak i firmy typu "start-up" poszukujące fachowego i kompleksowego zaplecza technicznego.

MpicoSys - Embedded Pico Systems jest firmą zorientowaną na rozwój produktów "pierwszych w swoim rodzaju" (first-of-a-kind). Zajmuje się nowo powstającymi technologiami, rozwiązaniami dla nowo powstających rynków, klienci MpicoSys to innowatorzy w swojej dziedzinie. Firma podejmuje nowe wyzwania wiedząc, że jest to możliwe tylko poprzez ciągły rozwój własnych kompetencji, rozwój własnych technologii i metod działania oraz wspieranie rozwoju swoich pracowników i kooperantów.
MpicoSys realizuje stałą współpracę z firmą doradczo-szkoleniową HR Projekty Rozwoju, dbając w ten sposób o rozwój kompetencji zarówno technicznych jak i tych nietechnicznych oraz procesów, wpływających na pracę zespołu i efektywne osiąganie założonych rezultatów.

Firma MpicoSys powstała w październiku 2006 roku, jako inkubator przedsiębiorczości w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Dla założyciela, Pawła Musiała, była to szansa na kontynuację prac rozwojowych dla kart z ekranami elastycznymi, rozpoczętych i prowadzonych w ramach pracy w dziale badawczym koncernu Philips w Holandii. W 2008 roku działalność gospodarczą MpicoSys została przekształcona w drodze aportu w spółkę z o.o. Kontynuując rozwój w 2009 roku, firma pozyskała partnera z Holandii i przekształciła się w strukturę holdingową. Pozwala to na poszerzenie oferty o wytwarzanie produktów opartych o własne technologie oraz umożliwia ogólnoświatowe działania biznesowe.

Firma intensyfikuje prace nad własnymi technologiami, czego przykładem jest projekt naukowo-badawczy Faun, realizowany w ramach konsorcjum z Wyższą Szkołą Handlu i Finansów Międzynarodowych (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego), które uzyskało grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zespół MpicoSys aktywnie obserwuje rynek nowych technologii biorąc udział w międzynarodowych targach i wystawach m.in. CeBIT (Hannover), Embedded World (Nurnberg), Cartes (Paryż).
Plany strategiczne firmy MpicoSys przewidują dalsze rozwijanie technologii, wyznaczanie innowacyjnych trendów w swojej dziedzinie, opracowywanie rozwiązań dla swoich klientów, a także stworzenie działu wspierającego dostarczanie gotowego produktu.

Investor helpline  24h   (+48) 609 860 090

Mapa wizerunkowa

Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Realizacja: agencja interaktywna [ zjednoczenie.com ]