2017-11-24

Zapraszamy na Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy - 30 listopada 2017
ecs

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy wspólnie z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. zapraszają na Forum poświęcone rozwojowi kompetencji dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, mobilności na rynku pracy oraz integracji cudzoziemców. Spotkanie odbędzie się 30 listopada b.r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsk w godzinach 10.00 - 14.00.

Invest in Pomerania dumnie wspiera wydarzenie organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Agencję Rozwoju Pomorza w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego.

Główna idea tegorocznego Forum – „Kadry dla pomorskiej gospodarki” – akcentuje potrzebę współpracy przedstawicieli samorządów lokalnych, pracodawców, związków zawodowych, agencji zatrudnienia, instytucji edukacyjnych, publicznych służb zatrudnienia i organizacji pozarządowych na rzecz zapewnienia kadr niezbędnych dla rozwoju regionu. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, a także do włączenia się w podjęcie działań zmierzających do większego rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego.

Forum koncentrować się będzie na dwóch obszarach tematycznych: rozwoju kompetencji dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz mobilności na rynku pracy i integracji cudzoziemców.

Prezentacje i debaty poruszać będą zagadnienia dotyczące pozyskiwania kadr dla pomorskich przedsiębiorstw, zwiększenia zaangażowania pracodawców w kształcenie ustawiczne pracowników, całożyciowego poradnictwa życiowego, relokacji pracowniczej, roli obcokrajowców w uzupełnianiu luk kadrowych i wyzwań, jakim jest integracja cudzoziemców.

Debatom towarzyszyć będą szkolenia dla pracodawców na temat pozyskiwania pracowników i komunikacji z pokoleniem Y i Z oraz warunków zatrudniania cudzoziemców (uwzględniające zmiany, jakie w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wejdą w życie od 2018 roku).

Dla zainteresowanych dostępne będą stoiska informacyjne. Pod hasłem „Oferta instytucji dopasowana do potrzeb pracodawców” swoje usługi przedstawią zaproszone instytucje, m.in.: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Pomorski Urząd Wojewódzki, Gdański Urząd Pracy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Szczegółowy program Forum

Prelegenci i prowadzący

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny - osoby zainteresowane udziałem w Forum prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (POBIERZ)  i przesłanie go w terminie do 28 listopada 2017r. na adres forum_porp@wup.gdansk.pl

Kontakt do głównego organizatora: (58) 32 64 892 lub (58) 32 64 886

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Investor helpline  24h   (+48) 609 860 090

Mapa wizerunkowa

Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Realizacja: agencja interaktywna [ zjednoczenie.com ]