Formy prowadzenia działalności

Indywidualna działalność gospodarcza

Jest to najprostsza i zarazem najtańsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to forma prowadzenia działalności, w której przedsiębiorca pracuje we własnym imieniu.

Działalność gospodarcza, to najprostsza i najtańsza form prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Jest to działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych. Osobą prowadząca indywidualną działalność gospodarczą odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem.

 

 

Ostatnia aktualizacja: październik 2017 r.


Investor helpline  24h   (+48) 609 860 090

Mapa wizerunkowa

Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Realizacja: agencja interaktywna [ zjednoczenie.com ]